کادر آموزشی و علمی
 
 
 

مربی پیش دبستان 1  : خانم لیلا صحراپور

مربی پیش دبستان 2 : خانم ساناز جهانی

آموزگار پایه اول : خانم راضیه باقری

آموزگار پایه دوم : خانم نرگس شادمانی

آموزگار پایه سوم : خانم لیلاصمدی

آموزگار پایه چهارم : خانم ژاله سرخي ملكي

آموزگار پایه پنجم : خانم فاطمه عزیزی

آموزگار پایه ششم : خانم زهرا بهاری

مربي كامپيوتر : خانم فاطمه عباسی

مربی هنر وخلاقیت : خانم فاطمه شرقی

مربی ورزش : خانم زهرا امیری