کلاس های چرتکه 1401-1402

آشنایی با فعالیت های کلاس چرتکه : چرا چرتکه را انتخاب کرده وآموزش می دهیم ؟

 
 
دبستان فرشتگان آسمانی با همکاری موسسه کودکان هوشمند اقدام به برگزاری کلاس های تخصصی محاسبات ذهنی نموده است که اهداف آن به شرح ذیل می باشد :