دبستان و پیش دبستانی فرشتگان آسمانی
     
آشنایی با فعالیت های کلاس چرتکه : چرا چرتکه را انتخاب کرده وآموزش می دهیم ؟
 
 
 
دبستان فرشتگان آسمانی با همکاری موسسه کودکان هوشمند اقدام به برگزاری کلاس های تخصصی محاسبات ذهنی نموده است که اهداف آن به شرح ذیل می باشد :