فعالیت های آموزشی و تربیتی

فعالیت های آموزشی و تربیتی

* برگزاری آزمون ها و المپیاد های علمی

* علاقه مند سازی فرزندان به فعالیت های قرآنی ، پرورشی و نماز

*برگزاری کلاسهای  طراحی ،نقاشی و خوشنویسی

*برگزاری کلاسهای زبان انگلیسی  با هماهنگی موسسات معتبر،کامپیوتر و موسیقی

* برگزاری کلاسهای خلاقیت جهت ایجاد مهارت های قصه گویی،نمایش خلاق و سفالگری

* ارتقای مهارت های جسمانی به کمک کلاسهای ورزشی

* برگزاری اردوهای زیارتی ،تفریحی و آموزشی جهت بالابردن سطح یاد گیری د انش آموزان

* ارتباط اولیا با مد رسه از طریق وب سایت و اطلاع از وضعیت تحصیلی د انش آموز

* برگزاری جلسات دیدار مستمر اولیا با آموزگاران هرپایه