نکات مهم چهارمین آزمون جامع آنلاین دبستان فرشتگان آسمانی 
 
 
 
1. چهارمین مرحله آزمون آنلاین روز پنجشنبه مورخ 25 اردیبهشت ماه 99 براساس زمانبندی های زیر برگزار می شود :
 پایه اول  : ساعت 13 
پایه دوم  : ساعت 14 
پایه سوم  : ساعت 15    
 پایه پنجم  : ساعت 16   
 پایه چهارم و ششم  : ساعت 17