فعالیت های کلاسی پیش دبستانی 1 
 
واحد کار بهداشت
واحد کار بهداشت🤧🤧🤧

تصویر سازی با اثر انگشت

اشنایی با فصل پاییز🍁🍁🍁
اشنایی با فصل پاییز🍁🍁🍁

آموزش حرف ( ر )
دخترهای گلمون با صدای ( ر ) آشنا شدند

آشنایی با کره زمین
آشنایی دختران گلم با کره زمین

آشنایی با پرندگان
آشنایی با پرندگان

آموزش حرف ( د )
فرشته های نازنینم با حرف ( د ) آشنا شدند

آموزش حرف ( س )
نوگلای عزیزم با حرف ( س  ) آشنا شدند

آموزش عددنویسی عدد 3
دانشمندان کوچک با عدد 3 آشنا شدند

آموزش حرف ( آ‌ ا )
عزیزانم با حرف ( آ ) آشنا شدند